Gaming

Gaming er en fritidssyssel som etter hvert har tatt større og større plass i hverdagen til de yngre generasjonene. Selv er jeg medlem av en generasjon som definitivt nå bør defineres som «voksen», men spilling på datamaskin eller konsoll er fortsatt en stor interesse for meg personlig. Gaming som hobby Jeg velger å tro at […]