Digitale muligheter

I et stadig mer digitalisert samfunn åpner det seg et enormt mulighetsrom. Dette gjelder både på det private plan, men også når det kommer til arbeid og gründervirksomhet. Det finnes i dag en hel del digitale forretningsideer og modeller, og flere og flere har blitt såkalte «digitale nomader. Det vil si at de utelukkende arbeider […]